Frans Lahaye

 Frans was een vriend van me. In 2020 is hij overleden aan Parkinson. Als hij weer eens een land bereisd had, dan belde hij me op, ken ich dich koamme hoale, of wanniè has ze tsiet vuur mich. Dan spraken we wat af en dan maakte ik een videoshow voor hem van zijn gemaakte foto’s en films, deed hem voor hoe het moest, maar bij de volgende vakantie belde hij weer gewoon op. Frans had een IMac. Frans was een Lahaye trots dat hij zo heette, Frans je weet toch dat we familie zijn, wie soè zei hij, ming mam hees Delahaye. Hij had het wapen groot ophangen. Ook op het computerscherm prijkte het wapen. Ik kon zijn moeder en vader niet vinden, maar gisteren vond ik een registratie van mevr. Meijers. 2 August had ze verjaardag en ze is behoorlijk oud geworden. Ik heb ze nog gekend. Zijn opa en oma heetten allebei Lahaye. Ze hebben de zelfde stamvader. Zijn opa en oma waren de eigenaren van Hotel Wilhelmina op onderspekholz. Ik weet nog dat het daar lag. Hij had er een foto van.  Hij zelf was hoofd administratie van het ziekenhuis in Kerkrade en was penningmeester van de kerk van de Holz. Maakte ook hun parochie stem en regelde alles. Toen hij Parkinson kreeg kwam daar een einde aan. 

De makers van de stamboom Delahaye zijn de tak van Frans vergeten. Hij staat er niet in. Oorspronkelijk komen ze van Schimmert. 

Martinus (Martin) trouwt in 1796 met Maria Elisabeth Muijlkens of Mulkens of Muulkens of Muilkens of Meulkens. Deze 5 verschillende schrijfwijzen heb ik al gevonden van dezelfde persoon. 5 kinderen heb ik tot nu gevonden. Het eerste kind is van 1798 en het laatste van 1812. Daarna loopt het spoor bijster. Bij het huwelijk is 1 getuige Catherine Lahaye dat kan zijn moeder zijn maar ook een nicht of zus. Maar ik vermoed dat hij een alleenstaande moeder heeft, want dat bemoeilijkt het zoeken. De kerken boeken van Schimmert staan op internet.  Leer ik nog wat latijn.

Hij staat nu wel in de stamboom. In mijn vorige bijdrage schreef ik dat ik de namen wel wist die in de stamboom stonden en zo wist ik dat zijn familie Maubach dezelfde Maubach was die bij mij er in stond, nu staat hij dan toch in de stamboom, maar niet via de familie Delahaye maar via de familie Wenders, die getrouwd zijn met Clara Crutzen een tante van mijn vader. Jammer voor Frans.  

Comments