Foto is gemaakt tijdens de Reünie van 1984, van de familie Delahaye, wie toen nog leefde. In het jaar 1999, stierf Tante Tila tussen 1984 waren haar vele voor gegaan. Tante Gerdien ging als eerste in 1985, Ome Sjir en tante Maria in 1986, Ome Albert in 1987, in 1992 vlak na elkaar Tante Els, Ome Hub en Ome Rim. Mijn Vader ging in 2002, Tante Bertha werd het oudste, tenminste van de Delahaye's van de aangetrouwde werd Tante Mien het oudste. Tante Bertha werd 93 jaar en stierf in 2007, of het kwam omdat ze nooit gerookt had, wie zal het zeggen. Tante Mien stierf in 2008 vlak voor dat ze 100 jaar zou worden. Mijn moeder Hubertina Delahaye ging als laatste ze werd 85 jaar, ze had wel tot haar 65 gerookt, maar had met haar 70 jaar een hartoperatie moeten ondergaan. Ze stierf september 2009. Meer informatie zie je in de stamboom